Menu
راهنما‌ها

1395

راهنمای شماره ۱ : چگونه به توییک بپیوندید؟ 

توییک از تمامی پژوهشگران، طراحان و متخصصین حوزههای مرتبط با نوآوریهای تکنولوژیک، علوم کامپیوتر، الکترونیک، رباتیک، مهندسی دادهها، مطالعات و طراحی شهری، و معماری، دعوت به همکاری مینماید. 

علاقهمندانی که هرگونه ایدهی قابل ارائه در حوزهی فعالیتهای فضامند (Spatial Practices) دارند، میتوانند با ارسال رزومه، پورتفولیو (در صورت داشتن سابقهی اکادمیک یا حرفهای در حوزه‌‌ی رشتههای مرتبط با طراحی)، و نامهی بیان انگیزهی همکاری (Statement of Purpose) به آدرس ایمیل applications@tuic.ir، درخواست خود را ارائه کنند. 

 

راهنمای شماره ۲ : تهیهی خلاصه‌ای از ایده‌ی یک پروژه

علاقه‌مندان به همکاری با توییک پس از ارسال مدارک بیان شده در راهنمای شماره ۱ و تایید اولیه، می‌توانند خلاصه‌ای اولیه از ایده‌ی خود در قالب ۱۵۰ کلمه فارسی و ۱۵۰ کلمه انگلیسی  به آدرس ایمیل applications@tuic.ir ارسال کنند.

 

 

 

 

 

[Shift] Process Practice ©