Menu
همراهان

پرنیان پزشکی

پرنیان پزشکی متولد ۱۳۷۰،در تهران است. او فارغ التحصیل از دانشکده ی هنر و معماری تهران مرکز است.مطالعات شهری، پژوهش های شهری و معماری ، و مطالعات معماری معاصر از علایق وی در حیطه های معماری و شهرسازی محسوب می شود. در حال حاضر وی در حال همکاری با مرکز بر روی پروژه ی مستندسازی ابنیه ی معاصر است.  

[Shift] Process Practice ©