Menu
همراهان

مهتاب باقری‌ها

مهتاب باقری‌ها دانش‌آموخته‌ی کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران است. همکاری با شرکت  RMM  از فعالیت‌های حرفه‌ای وی و همچنین سابقه‌ی کار پژوهشی بر روی سیستم حمل و نقل عمومی شهری، شرکت در ورکشاپ با رویکرد طراحی منظر شهری (برگزار شده در دانشگاه تهران و دانشگاه ورسای فرانسه)، ورکشاپ باززنده‌سازی سینماهای قدیم تهران، بازیابی فضاهای مرده‌ی شهری در منطقه‌ی دربند و نیز ورکشاپ پنل‌سازی با تکنیک لولا و فعالیت در تیم اجرایی نمایشگاه هنر دیجیتال (تادائکس) سال 2014 از فعالیت‌های جانبی اوست. او همچنین در مسابقات طراحی ساختمان شیشه قزوین جزو آثار برگزیده و در مسابقه‌ی برگزار شده توسط موسسه‌ی تهران با عنوان فضای دوستدار کودک رتبه‌ی دوم را کسب‌کرد. موضوعات مورد علاقه‌ی وی طراحی بر اساس تعاملات اجتماعی درزندگی شهری و پایداری اجتماعی، فضاهای تغییر پذیر و طراحی زمینه‌گرا می‌باشند. 

[Shift] Process Practice ©